Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

SCIENTIA EST POTENTIA

 
 

Elfové

Elfové(lat. Primus genus) jsou starobylá rasa velmi podobná lidem, od kterých je odlišuje jen špičatý vzhled uší.Elfové jsou vysocí cca.170-180cm, štíhlé postavy, různé barvy očí i vlasů, jejich pletˇ je světlá, v jižních krajích opálená.
Slovo elf pochází ze severského slova álfe-světlí, sliční, ale používají se i jiná označení, či přepisy: alp, elbe, alf, aelf, alb. Téměř všichni autoři se shodují v tom, že mají něco společného s přírodou.
Na úsvitu věků byli elfové prvními inteligentními obyvateli země, jejich působení se datuje mezi léta 150.000-100.000 př.n.l.Elfové jsou bytosti světla, v jejich očích září světlo hvězd na jasném nebi.Od lidí je odlišuje nejen vzhled uší, ale i jejich nesmrtelnost.Elfové ve věku 25let přestávají stárnout, což jim umožňuje dlouhý život, avšak jejich nesmrtelnost neznamená nezranitelnost.Elfové mohou zemřít násilnou smrtí nebo nehodou, v takovém případě se jejich tělo během několika dnů rozpadne v prach.Elfové jsou oproti lidem fyzicky silnější, nepodléhají žádným nemocem a jejich zranění se rychleji hojí.
O původu elfů není moc známo, nejspíš byli první generaci humanoidů, která předcházela lidi, za pravlast elfů je považována Afrika kde se nejspíš poprvé objevili a rozšířili do světa v letech 150.000-140.000 př.n.l. V těchto letech objevili elfové oheň, naučili se dolovat a zpracovávat kovy, stavět domy.Též získali znalosti o přírodě, medicíně, světu.V této době elfové žili převážně volně v lesích a v souladu s přírodou.
Zlatý věk elfů se datuje k létům 140.000-110.000 př.n.l. v těchto letech vznikají velká elfská města. Arnë, Sailon, Tauravarno…Elfové žili i v jiných městech nebo tvrzích rozesetých od střední Afriky po Britské ostrovy a od Pyrenejí po Indii.Počty elfů ve zlatém věku se pohybují mezi 2000.000-5000.000 z toho jen 10% žilo ve městech.Elfové byli velice hloubavá rasa, která zkoumala, vynalézala a objevovala stále nové a nové věci.Postupem let se elfové začali dělit do čeledí.
Vznešení elfové-žili ve městech a zabývali se převážně výrobou šperků, zbraní, výzkumem.
Vodní elfové-žili blízko vod a na pobřeží, zabývali se výrobou lodí a mořeplavbou.
Zelení elfové-nejpočetnější čeled´ žijící v lesích a horách, zabývající se převážně lovem a sběrem.
Elfové žili ve společenstvích v čele budˇs králem nebo náčelníkem, a poradním sborem v počtu 10-50 podle počtu obyvatel společenství.Celé civilizaci elfů pak předsedal Velekrál a rada elfských vůdců, kteří volili Velekrále.
Elfská společnost se dělila do několika tříd:
-Král-náčelník
Šlechta-Kněží
Válečníci
Zemědělci-sběrači-lovci
Z každé třídy byl vyslán zástupce do elfí rady, kromě sněmu Velekrále, kde zasedali vůdci společenství nebo zvolený zástupce.
Elfí náboženství bylo prosté a jednoduché, uctivala se příroda jako celek.tzv.Matka příroda, spolu ze živli.země,oheň,vitr,voda,vzduch…za náboženský život byli odpovědní kněží v čele s prvnim Knězem společenství, kteří volili Velekněze všech elfů.
Elfská společenství bohatla a rozvíjela se bez válek a konfliktů, do doby než se objevili lidé.Elfové se lidí ujali a učili je moudrosti a zručnosti.Někteří lidé se usadili v blízkosti elfských říší, jiní odešli na opuštěná místa kde zakládali vlastní tvrze a města.S příchodem lidí se od elfů oddělilo několik skupin, kteří považovali lidi za méněcenné a požadovali, aby se lidé stali jejich otroky.Tito elfové byli známí jako Temní.Ovládli některé lidi, kteří se považovali za bohy a sloužili jim.toto chování mělo za následek konflikt s ostatními elfy a lidmi a bylo příčinou mnoha válek