Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

SCIENTIA EST POTENTIA

 
 

Fráze

Ostatní obecné fráze Elfí překlad
Já nemluvím quenijsky Úquetin quenyanen
Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny) Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)
Bylo to mé přání Nés írenya
Až (tady) skončím/-e Írë telunyë/-mmë (sinomë)
Pojď(-te), jíst a pít na slavnost Tula, taranna matiën ar suciën
Příchod Tullë
Hodně štěstí Host' alassë
Vem(-te) místo Hara sinomë
Podrž mi to Mapa sina nin
Jdu do postele (spát) Lelyan' fumien
Já to (ne-)chci Lá merenyes
Mám žízeň Nányë fauca
Jsem tvým služebníkem Nányë lendur
Nemám zájem Umin tira
Našel jsem to Utúvienyes
Mám / Nemám představu (nápad) Haryan / Umin harya noa
Znám tvou (vaší) sílu v bitvě Sintanyë tuolya mahtessë
Tvé vlasy září jako zlato Findesselya cala ve laurë
Pojď se se mnou projít a společně pohlédnout na hvězdy Tula yo ni vantien ar eleninnar tirien
Miluji tě (vás) Melinye le
Odlož svůj šat a ulehni na postel! Helta vaimalya ar caita caimanna!
Chci (odpočívat / spát) Merenyë sa (quilin' / fumin')
Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdci Harminyë annalyar indonyassë
Půjdu první Linnuvan' yesta
Přeji si (pro-)mluvit Merenyë sa quetin'
Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu) Merenyë (limpë / miruvórë)
Ustupuji Lavanyë
Když si přeješ(-jete) Írë merelyë
(Je/Byla) to má vůle/mé přání Nés írenya
Pohledný / Ošklivý Vanima / Úvanima
Můj luk bude zpívat s tvým mečem Quinganya yolinuva macilelyanen
Mé / Tvé, Vaše (potěšení/přání/vůle) Írenya / Írelya
Děkuji ti (vám) Hantanyë len
To nebylo dobré Úmes mára
Bude toho dost (bude to stačit) Faryuvas
Nejlepší skřet je mrtvý skřet Ammára orco ná firin orco
Kosti našich nepřátel se budou lesknout na slunci Axor cotumolmavar ilcuvar anaressë
Porazíme je v bitvě Undulavuvalmet' mahtessë
Vítej, můj příteli Mantúlië, nildonya
Vítej(-te) do mého obydlí Mantúlië marnyanna
Zklamal(-i) jsi (jste) mě Quellelyë ni
Tvoje (Vaše) volba Cilmelya
Slyš! Poslouchej! Lasta!
Nedělej to! Ava cárë!
Stůj! Přestaň! Hauta!
Otevři (se)! Panta!
Á! Našel jsem (to)! Yé! Utúvienye(s)!
Chvála! Laita!
Buď(-te) potichu (zticha) Nai quildë
Zůstaneme zde Maruvalmë sinomë
Pojď(-te) sem Tula sinomë
Jdi (Jděte) Tula
Pojď(-te), sedni(-něte) si k ohni Tula, hara nárenna
Nezabíjej(-te) (to / ho / ji / je) Ava maca (ta / so / së / te)
Neměj strach Ava aista
Chraň(-te) je Varna te
Pronásleduj(-te) (je / to) Roita (te / ta)
Dej(-te) mi to Anta ta nin
Jdi (Jděte) pryč Auta
Zmiz (-te) Heca
Následuj(-te) mě Hilya inyë
Drž(-te) se toho (za mnou) Himya sina (ni pella)
Spěchej(-te) Alaca
Zabij(-te) (to / ho) Maca (ta / so)
Dávej(-te) pozor! Tira!
Nauč se svá kouzla (zde) Nola lúcilyar (sinome)
Odpočiň(-te) si tady Quila sinome
Vezmi (Vezměte) si to Mapa ta
Řekni(-něte) (mi / nám) ten příběh / tajemství / pověst Nyara (nin / men) tana quenta / fólë / nyárë
Jdi pObecná zvolání Elfí překlad
Ah! Ach! Ai!
Hle! Sláva! Aiya!
Konečně! Yallumë!
Hle, hory mého domova! Aiya, oronti márinyo!
Den přišel! Utúlie'n aurë!
Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel! Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
Noc míjí! Auta i lómë!
Den zas přijde! Aurë entuluva!
Při moři a hvězdách! Ëares' ar elenis'!
áááá! (Hle!) Yé!
Ano! Tancavë!
Ne! Lau!
Děkuji! Díky! Hanta!
Děkuji mnohokrát! Hanta rimbevë!
Je to past! Ta ná neuma!
Podívej(-te)! Ela!
Teď! Sí!
Ó! A!
Jdi (Jděte) pro to! Linna ten ta!
Zastav(-te) (to)! Tapa (ta)!
To bolí! Ta naiya!
Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo? Tellelyë?
Stojíš o (pití / jídlo)? Merelyë (suxë / apsa)?
Stojíš o trochu (vína / medoviny)? Merelyë (limpë / miruvórë)?
Zakouzlíš na mě (posílení)? Istalyë ninna (oturalë)?
Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi? Hanyalyë / Hanyantë nin?
Znám tě (vás)? Sintanyë tye?
Slibuješ(-jete)? Vestalyë?
Mluvíš elfsky? Quetilyë Eldalambenen?
Chceš tancovat? Merelyë liltien?
Ustupuješ(-jete)? Lávalyë?
Jak se ti vede (dnes)? Manen cáralyë (sírë)?
Jak dlouho? Manen andave?
Jak? Manen?
Dlouhá cesta? Anda tië?
Půjdeme (na lov)? Leluvalmë raimenna?
Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno? Manen estalyë? / Ma ná esselya?
Co děláš? Ma tánalyë?
Co jsi říkal? Ma quentelyë?
Co (za to) chceš? Ma merelyë (ten ta)?
Co jsi dělal? Ma tannelyë?
Co je to? Ma ná ta? / Mana ta?
Co je tohle? Ma ná sinat?
Co? Ma?
Kdy odcházíme/odcházíš(-te)? Malúmë autalyë?
Kdy? Malúmë?
Odkud jsi (jste)? Mallo nályë?
Kde jsi/jste (byl/-i)? Massë nályë (nélyë)?
Kam jdeme / jdeš(-te)? Manna vantalmë / vantalyë?
Kam půjdeme / půjdeš(-te)? Manna vantuvalmë / vantuvalyë?
Kde se setkáme? Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)
Odkud to přišlo? Mallo túles?
Kde je sraz? Massë ná omentië?
Kde? Massë?
Který? Ma?
Kdo je vůdce? Man ná ingwë?
Co to (je / bylo)? Ma (ná / né) ta?
Kdo? Man?
Dobrý/-é (den / ráno / večer) Mára (rë / arin / undómë)
Zdar! Sláva! Aiya!
Bylo to příliš dávno Né yonta yárë
Mé srdce zpívá o tom, že tě chce spatřit Órenya linda cenwelyo
Jsem rád/a, že se setkáváme (2 lidé) Nányë alassëa omentielvanen
Jsem rád/a, že se setkáváme (více lidí) Nányë alassëa omentielmanen
Vítej/te! Mantúlië!
Přátelé! Nildor! / Nildi!