Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

SCIENTIA EST POTENTIA

 
 

Písmo

Poznámky k jednotlivým písmenům
- umbar obyčejně znamenalo mb, protože b samotné se v Quenye nevyskytuje. Pokud se ale použila kombinace znaků , tak se výsledek četl jako lb, nikoli jako *lmb. Tento shluk souhlásek se v Quenye vyskytuje velmi zřídka. Například - ulban. Někteří mluvčí ale používali lb místo lv. Pak se dal použít tento zápis, například - olbar (normálně - olvar).
- thúle/súle se původně používalo pro th, ale když se tento zvuk v Quenye přeměnil na s, používal se znak dále v těch slovech, kde se původně vyskytovalo th (například - súlë na rozdíl od - sérë). Nicméně není bezpodmínečně nutné se tímto pravidlem řídit a místo se dá použít . Je tedy možné psát i - súlë
- harma/aha se používá tam, kde se h čte jako "ch". To bylo původně ve všech slovech, později jen uprostřed slova (proto vzniklo rozlišení písmen - aha a - hyarmen) a nakonec jen ve ht, například ve slově - tehtar.
- noldo se ve staré Quenye používalo pro ñ, například právě ve slově – Ñoldo, ale hláska ñ později splynula s n, a tak se i místo písmene začalo používat , takže: – Noldo.
- nwalmë odpovídá pouze nw na začátku slova, kde vzniklo z původního ñw. V jiných pozicích se nw zapisuje jako .
- óre je znak pro r na konci slov a před souhláskami, zatímco před samohláskami se r zapisuje znakem - rómen. Tak například - ráma, - casar, - Arnanórë.
- anna - toto písmeno nemá samo o sobě v Quenye žádný význam; používá se ale (z estetických důvodů) stejným způsobem jako krátký nosič, pokud by se měla ke krátkému nosiči měla dát tehta pro y a zároveň ómatehta pro samohlásku, protože takový krátký nosič (jako ) by připadal elfům poněkud přetížený a z estetických důvodů na tomto místě použili písmeno anna: . Například tedy - yanta, - tiuya.
- vilya se používá pro w, které se v Quenye vyskytuje jen uvnitř slova. Skupina nw se zapisuje jen pokud je uvnitř slova, zatímco na začátku (kdy vzniklo z dřívějšího ñw) se píše písmenem . Například: - anwar, - melwa.

- rómen - pouze r před samohláskami (viz ).
- arda - pro častou kombinaci souhlásek rd se pro jednouduchost zápisu používá jediný znak. Například: - erdë.
- alda - podobně jako . Například ve slově - yulda.
a - silmë a silmë nuquerna se výslovností nijak neliší. Běžným znakem pro s je , ale se používá tehdy, když je třeba nad písmeno umístit nějaké tehtar. Například - olos, - hosta, - sanga.
a - essë a essë nuquerna - stejný případ jako a , oba znaky se používají pro ss. se používá často tehdy, když je potřeba nad písmeno umístit tehtu, ale není to nutné; ve stejném případě se občas používá i . Například i - lassë.
- halla se původně používalo pro h, ale znělé h bylo později převzato písmenem . se tak používá pouze pro zápis neznělého hr a hl. Například: - hrívë, - hlócë.
Písmena a se používala pro zjednodušené zapisování dvojhlásek, tedy v případě Quenyi těch kombinací samohlásek, které mají na druhém místě i nebo u, to znamená: ei, ai, oi, ui, iu, eu, au, ou. V těchto případech tedy pro Quenyu nezvykle písmeno označovalo druhou samohlásku, zatímco příslušná tehta první samohlásku. Například: - caima, - fuinë, - aurë, - tiuco.