Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

SCIENTIA EST POTENTIA

 
 

Slovník V-Ž

V
vydatný - úvëa
vydávathudebnízvuk - lin-
vyděsit - ruhta-
vydlabat - unca-
vydržet - termar-
vyhloubit - unca-
vyhnat - auhorta-
výhonek - tiuma
vyhostit - auhorta-
vyhrabat - unca-
výhradně - erë, eressë
vycházet - ettul-
vycházet (slunce) - orta-
východ - Rómen
východslunce - amrún, anarórë
východně - rómenna
vychutnat - tyav-
vychytralý - ruscuitë
vyjít (ven z něčeho) - ettul-
výkřik - rambë
výkřik (vítězný) - yello
vyléčit - envinyata-
vylíčit - osteca-
vylít - ul-, ulya-
vyloučit, znemožnit - stama-
vymlít - unca-
vypálit - usta- (trans.)
výpar - usquë
vyplivnout - puita-
vyplnit - quat-, bud. čas quantuva
vyplout - lút-
vyprahlý - fauca
vyprávění - quentalë, nyárë
vyprávět - nyar-
vypustit - fainu-
výroba - tanwë, curwë
vyrobený - carna
výrok - eques, pl. equessi
vysílat paprsky světla - faina-
výsměch - yaiwë
vysoce postavený - tára, před jménem předp. Tar-
vysoký - halla, tunda
vysoký, tyčící se - tára
výstup - orosta
výška - tárië, do výše - tárienna
vytékat - calpa-
vytékat, rychle - celu-
vytí (vlčí) - naulë
vytrvale - voro
vytrvalý - voronwa
vytvarovat - cat-
vytváření - tanwë, curwë
vytvořit - onta-, min.č. ónë, ontanë
vyvýšený - tára
vyzařovat - faina-, alca-
vyzdvihnout - amorta-
význačný - minda
vyžádatsi - iqua-
vzbouřenec - avar
vzbudit (se) - coita-
vzdálenost - haiyassë
vzdálený - haiya, vaháya, vaihaiya, haira
vzdělaný - istima, nóla
vzdouvající se (vlny, moře) - falastala
vzdouvatse - amorta-
vzduch - vilya, wilma, wista
vzdušný - vilin
vzít, uchopit - mapa-
vzkvétající, bohatý - alya
vzkvétat - ala-
vznešenářeč - tarquesta
vznešený - arta, předp. ar-, tára, před jménem předp. Tar
vzplanout - urya-
vzpomenout si - enyal-
vzpomínka - enyalië
vzpurný - avar, pl. avari
vztek - aha
vztyčit - orta-, min. č. ortanë
vždy - oi
Z
z - et
z, ven z, od - konc. -llo
za (něco)* - ten ( něco za něco - nat ten nat)
za, po, přes - pella
za, přes - ter
za, stranou, daleko, pryč (příslovce) - oa, oar, öa, öar
za, venku - ara
zabezpečený - varna (příčestí trpné)
zabalit - vaita-
zabít - mac-
záblesk - íta, tindë, wintil
zabránit - stama-, tap-, nuhta-, pusta-
zabrnkat - quingi-, tango-
zabušit - namba-
začarovat - luhta-
začátek - yessë
záda - aldamo
zadusit (se) - quor-
zahalený - halda
zahalovatrouškou - halya-
zahnat - auroita-
zahnout - cauta-
zahnutý - rempa (příčestí trpné)
zahojit (se) - envinyata-
zahořklý - sára
zahrnovat, obsahovat - panda-
záhy - rato
zajatec - mól
zajíc - lapattë
zakázat - ava-, min.č. avanë
základ - talma
základní - essea
zaklít - luhta-
zaklepat - tam-
zákon - axan, sanyë
zakončení - telma
zakončit - metya-, telya-
zákrok - lesta
zakrýt - tup-
zalesněný - taurëa
zamazaný - púrëa
zamotat (se) - fasta-
zamrzlý - halcin
zanedlouho - rato
zanechání - hequa
zanechat (něco, koho někde) - hehta-, min.č. hehtanë
zánik - manar, mandë
zanikání - quelië
západ - Númen
západslunce - núro, andúnë, annún, andúnië
zapadat - núta-
zapadat, klesat (o slunci) - númeta-, númenda-
západní - númenya
zápach - usquë
zápach, vůně - holmë
zapálit - urya-
zapálit, způsobitjiskření - tinta-
zaplašit - auroita-
záplava - celussë, ulundë
zaplnit - quat-
zapomenout* - etyal-
zarazit - nuhta-
zármutek - nyérë
zárodek - erdë
zaručený - sanca
záře - fairë, alata
září - Yavannië
zářící - calima, silma, tinda, rilya
zářit - cal-, calta-, alca-
zářit (bíle) - sil-
zářivý - alcarinqua, calima, rilya
zařvat - rama-
zásada - sanyë
zase - ata
zasít - rer-, min.č. rendë
zaslíbitse - vesta-*
zasněný - olosta
zásoba - foa
zastavit - tap-, hauta-, pusta-
zastíněný - halda
zastíněnýstromy - aldëa
zastínit - telta-
zastřený - halda
zastřešovat - untúpa-
zástup - sanga
zašpiněný - vára
zatajení (podst. jm.) - nurtalë
zatajit - nurta-
zatajovat - halya-
zataženo, tmavé počasí - lúrë
zatažený, tmavý - lúrëa
zatímco - írë
zátka - tampa
zatlouci - namba-
zatoulatse - ranya-
zatrpklý - sára
zaťukat - tam-
zaujímat místo - termar-
zavázat - nut-
závěr - telma
závěrečný - métima, tyelima
závěrem - mettassë
zavěsit - linga-
závoj - fana
zavolat - yal-, rama-
závora - hwarma
zavraždit - mac-
zavrčení - nur, núrë
zavrčet - yarra-
zažehnout - tinta-
zbavitněkohoněčeho - fainu-
zboží - armar (pl.)
zbytek - estë
zbytky - erin
zbývajícíčást - estë
zbývající, ti - estë
zcela - aqua
zdar - aiya
zde - símen
zde, na tomto místě - sinomë
zdechlina - loico
zděšení - ossë
zdravit - áya-
zdvihnout - amorta-
zdvojit - tatya-
zdvojnásobit - tatya-
zeď - ramba
zející - fauca
zelená - laica, laiqua
země - mar
země - příp. -ndor, -dor
země, půda - cemen
země, stát - nór, nórë, nor
zemní - cemina
zemřít - fir-
zemřít (o elfech, násilně) - qual-
zesnulý, odešlý - vanwa
zestárnout - yerya-
zet - fau-
zevnějšek - palmë, palúrë
zformovat - cat-
zhotovený - carna
zhouba - umbar
zhoubce - -ndacil
zhoubný - umbarwa
zhroutitse - atalta-, min. č. ataltanë
zchřadlý - hessa
zima - hrívë
zírat - tihtala-
zívat - háca-
zjevit (se) - helta-*
zjevný - helda
zkažený - hastaina
zkažený (mravně) - saura
zklamat - quel-, bud.č. queluva
zkroucený - norna
zkroutit (se) - ric-
zkřivený - cúna
zkřížit - tara-
zkušený, moudrý - iswa
zlato (červené) - cullo
zlato (jako barva, světlo) - laurë
zlato (kov) - malta
zlatočervený - cula, culda
zlatorudý - culda, culina
zlatý - laurëa, pl. laurië, laurina
zlatý déšť - lindeloctë, lauremistë
zlo - ulcallo
zlomený - rácina
zlomit - rac-
zlomit (se) - terhat-, min.č. terhantë, hat-
zlost - aha
zlostný* - aharwa
zlověstný - lumna
zlověstný, temný - morë
zlý, špatný - ulca, úmëa
zmenšit (se) - píca-
změť - fas, fatsë
zmírnit - lehta-
zmizelý, odešlý - vanwa
zmizet, odejít - heca-, přik. zp. heca!, sg. hecat, pl. hecal, vanya-, min.č. vannë
zmražený - halcin
zmrzlý - halcin
značit, označovat - tana-
značka - yulma
znak, písmeno - sarat, pl. sarati, tehta, pl. tehtar
znak, symbol - tanna, tengwë, pl. tengwi
znalost, vědomost - nólë, nolwë, issë
znamení, žhnoucí - yulma
znaménko, dlouhé (v psaní) - andatehta
známý, důvěrný - moina
znát - ista-, sintë-, saira-
znečistit - vahta-
znechucení - yelma
znemožnit - stama-, tap-
zničený - rácina, hastaina
zničený (někdo, něco něčím) - rúcina
zničit - rac-, hat-, hasta-
znít - lamya-
znovu - ata, předp. en-
znovunaplnit - enquat-, bud. čas enquantuva
zohyzděný - hastaina
zohyzdit - hasta-
zopakovat - tatya-
zpěnit - falasta-
zpět - předpona nan-
zpěv - lindelë
zpěvák - lindo, pl. lindar, nyello
zpěvný pták - lindo, pl. lindar
zpívající - linda
zpívat - lin-, lir-
zpomalit - lehta-
zpoza - pella
zpráva - quentalë
způsobit - tyar-
způsobit jiskření, blyštění - tinta-
zrak - cen
zrak, vnitřní - tercen
zranění - harwë
zraněný - harna
zranit - harna-
zručnost - tanwë, curwë
zrůda - ulundo, úvanimo
zřejmý - minda
zřícenina - erin
zřítitse - atalta-
ztloustnout - tiuya-
ztrácení, blednutí - fifírula
ztracený - hecil, muž. hecilo, žen. hecilë
ztracený, odešlý - vanwa
ztrácet (se) - píca-, quel-
ztrácet se, blednout (pomalu) - fifíru-
ztrácet se, umírat - fir-
zub - nelet, pl. nelci
zuby, řada zubů, zubaté pohoří - carcanë
zuřivost - aha
zuřivý - naraca, aharwa
zůstat - mar-, bud. č. maruva
zvadlý - hessa
zvadnout - hista-, hesta-
zvedatse - orta-, min. č. ortanë
zvednout - orta-, min. č. ortanë
zvětšitse - yonta-
zvětšit (se) - palu-, palya-
zvětšit, prodloužit - tai-, tay-
zvětšovatse - yonta-
zvíře - celva, pl. celvar
zvíře (čtyřnohé, ne plaz či hmyz) - laman, pl lamani, lamni
zvolit (si) - cilta-
zvon - nyellë
zvonek - nyellë
zvuk - hlonë, pl. hloni
zvuk (obecně) - lamma
zvukhudby - lin, lind
zvuklistů (šelest, šum) - escë
zvuk, hudebnívydávat - lin-
zvyk - haimë
Ž
žádat - can-, iqua-
žádost, touha - írë
žádost, požadavek - iquista
žádostivost - mailë
žádostivý - mailëa
žádoucí - írima
žal - nyérë
žár - úrë
že - yara, sa
žehnat - laita-
železo - anga
žena - nís, nissë; pl. nissi
ženský - inimeitë
žhnoucíznamení - yulma
žhnout - urya-
žijící - coirëa
život, bytí naživu - cuilë
životabudič - miruvor
živý - coirëa
žíznivý - fauca
žlutý - malina