Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

SCIENTIA EST POTENTIA

 
 

vražda Václava III

Olomouc 4. srpna 1306, tento den byl zavražděn poslední český král z rodu Přemyslovců Václav III.Do dnes není známo, kdo vlastně krále zabil a proč.Zkusil jsem pátrat a vyšli mi tři podezřelí. 1. Albrecht I Habsburský - král Svaté říše římské 2.Vladislav I Lokýtek - budoucí Polský král 3. kolektiv české šlechty

Albrecht byl dlouho považován za iniciátora atentátu, nejspíš proto, že Habsburkové byli dlouho protivník Přemyslovců, nechvalně známá bitva na Moravském poli r. 1278, kdy padl jeden nejslavnější z českých králů Přemysl Otakar II (dědeček Václava III), kde se střetl s Rudolfem Habsburským, ale to je jen odbočka….

Albrecht jistě mohl těžit ze smrti Václava, již za králova života by rád viděl na českém trůnu svého syna Rudolfa I manžela královny vdovy po Václavu II.Možnosti jistě měl, jako římský král měl jistě dostatečné finance a lidi k provedení.Ovšem vraždou Václava by nezískal jistě na 100% trůn Rudolf, byl zde i Jindřich Korutanský, manžel Anny Přemyslovny a v r. 1306 místodržící Čech při králově nepřítomnosti.Na víc Albrecht jistě věděl, že bude první, kdo by byl obviněn z královraždy.Albrecht ani Rudolf neměl podporu české šlechty, proto si myslím, že iniciátor nebyl, ale i když nebyl, byl z činu obviněn a nejspíš, byl zabit r. 1308 svým synovcem Janem Habsburským zvaným Parricida(vrah) příbuzných), bratrancem Václava III.

Spíš než pomsta vrahovy svého příbuzného, vedla Jana a jeho společníky touha po pomstě, když Albrecht stopnul Janovu aspiraci na český trůn.I když Rudolf nakonec byl českým králem neboť si korunu koupil a byl manžel Elišky Rejčky.Albrecht by vraždou nic nezískal a mohl by víc ztratit, proto je mimo podezření.

Vladislav Lokýtek potomek polského královského rodu Piastovců a protivník Václava III v boji o polskou korunu.Vladislav by jistě měl závažný důvod, korunu Polska.Ovšem vzhledem k tomu, že Vladislav už dříve vymohl na českém králi oblasti Polska a měl podporu šlechty mohl sice ušetřit vraždou Václava, Polsko války, ale zase by riskoval, že na trůn Čech usedne některý z Habsburků a tím by riskoval, že Polsko nejen napadne armáda česká, ale i vojska římské říše.Proto myslím, že je nevinen.

Česká šlechta…dřív než přistoupíme z ní, zkusím popsat, kdo byl Václav III.Václav se narodil svému otci Václavovi II a jeho ženě Gutě Habsburské, r. 1289. Králem se stal po smrti svého otce r. 1305, kdy zdědil korunu českou a polskou, však roku 1301, byl korunován Uherským králem, jelikož po smrti krále Ondřeje III, rozhodlo nejen zasnoubení Václava s Ondřejovou dcerou, ale i Kutnohorské zlato, faktickou vládu však držel jeho otec Václav II. Opozice v Polsku i Uhrách proti přemyslovskému soustátí rostla. Římskoněmecký král Albrecht I. Habsburský se postavil na stranu papeže Bonifáce, který jediný z něj eventuálně mohl udělat císaře (byť s Václavem II. byli dosud spojenci a český král mu pomohl k německé koruně). Václav II. se marně snažil získat vojenskou podporu krále Sličného, který také neměl s papežem dobré vztahy.1303 přiřkl Bonifác VIII. svatoštěpánskou korunu Anjou. Všechny poddané Václava III. zprostil přísah věrnosti. Václav II. samozřejmě odmítl. Jeho syn v Uhersku začal rychle ztrácet podporu šlechty ve prospěch Karla z Anjou a nakonec zůstal obležený v Budíně. Roku 1304 ho otec musel vojensky hájit a Václav III. za otcovy vydatné armádní pomoci odjel i s uherskou korunou a rukojmími do Čech.

Mladý král se nakonec oženil s Violou Těšínskou r. 1305. Podle Zbraslavské kroniky byl mladý král Václav III v den korunovace mu bylo 16let, ne zrovna ctnostný člověk, zkráceně byl to „děvkař a ožrala“ Neměl cílevědomost svého otce ani děda, ačkoliv byl zvolen uherským králem nebyl schopen si korunu udržet a nakonec ji ztratil, jistě roli hrál jeho mladý věk a rozbouřené hormony.Čistě lidsky a psychologicky, jeho okolí jistě trpělo, mladý král prý při opilosti rozdával královské statky a při sporech se šlechtou rozbíjel hrnečky s jmény šlechticů….Kdo ví?

Nejpravděpodobnější viník je česká šlechta, která se již několikrát v historii Čech ukázala jako krajně nespolehlivá, na zrádnost šlechty doplatil Přemysl Otakar II v bitvě na Moravském poli.Přemyslovci za svých 400let vlády, několikrát tvrdě zakročili proti šlechtě r. 995 vyvraždění Slavníkovců, 1003, 1014, 1108 opakovaně vyvraždění Vršovců, 1290 nechal Václav II popravit Záviše z Falkenštejna z mocného rodu Vítkovců…Václav III měl ze šlechtou mnoho sporů a ta se domnívala, že mladý král nakonec rozdá všechny statky kamarádům.Motiv tedy měla velký, sebezáchovu.Ovšem i když mnoho šlechticů mělo, bud osobní, nebo kolektivní důvod k odstranění krále jistě nebyla úplně pitomá.

Václav III neměl potomka a jeho smrt by způsobila vymření Přemyslovců po meči, šlechtici si jistě položili otázku kdo bude vládnout když král zemře, zlata bula Sicilská dávala šlechtě právo zvolit si krále a z vlády Přemysla Otakara II existovalo privilegium, které Přemysl vymohl na římském králi Richardu, jako pojistku, že když vymře rod po meči přechází vláda na přeslici(ženu).Ovšem byl rok 1306 a představa šlechty mužů, že by jim vládla žena byla jistě pro ně nepřijatelná.Byl zde manžel Anny sestry Václava III Jindřich Korutanský, ten ovšem pocházel ze slabého rodu a nebyl příliš schopný, šlechta také musela počítat s intervencí římského krále, nevím, co se jim honilo v hlavách, ale pátrání mě dovedlo k několika záznamům, které vinu šlechty potvrzují.První je Jindřich z Lipé, který králi Janu Lucemburskému prý přiznal, že se účastnil atentátu na Václava III, sám Jan Lucemburský prý o českou korunu zájem ze začátku moc neměl, podle Zbraslavské kroniky se nechal slyšet, že vládnout zemi, kde šlechta zabila, vlastního krále nechce….Poslední je výrok jednoho šlechtice z doby, kdy Karel IV začal v Čechách od šlechty získávat statky, které zastavil jeho otec a omezovat její moc, se někteří šlechtici sešli a padl i názor, že by měl být zavražděn, s tím, že to není poprvé, co zabijí krále.Můj názor je, že česká šlechta hrála stěžejní roli ve vraždě krále Václava III.

Jan Lucemburský o české země příliš zájem neměl, využíval je spíš jako oporu pro své války, důvod může být, že si nejen, nesedl se šlechtou, ale že i věděl, co udělala a proto se držel raději dál od ní.

Jindřich Korutanský, Rudolf Habsburský, Vladislav Lokýtek, česká šlechta….ti všichni měli motiv.Touha po moci, zbavení se pubertálního krále, pomsta…Jindřich a Rudolf se nakonec stali českými králi, Jindřich jako manžel Anny Přemyslovny, ale byl nakonec vyhnán, když Rudolf koupil šlechtu, aby podpořila jeho, ani Rudolf však nevládl dlouho, zemřel r. 1307. Na trůn se vrátil Jindřich, který je však r. 1310 nahrazen Janem Lucemburským.Za zmínku stojí, že na pokraji 14. Století králové nebyl všemocný jako o 200let později, šlechta byla vlivná a králova moc závisela na její loajalitě, proto česká šlechta má prsty ve vraždě v Olomouci.Možná, si myslela, že je tak mocná, že si krále podmaní a ten bude jen instituci ne vládou.

Při hledání mě ovšem napadla jiná teorie, všechny napadne hledat viníky v těch, kteří měli, nebo mohli mít politický prospěch z vraždy, co když je ale pravda mnohem méně konspirační, Václav III se stal králem v 16 letech.Vzal si za manželku Violu Těšínskou, které bylo 15let, Václav Violu podváděl a víc se staral o pití než o ní.Zde je typický scénář, zhrzená manželka z nepříliš vznešeného rodu, je veřejně podváděna manželem s kde jakou služkou.Václav je špatný manžel a špatný král, Viola se seznámí se svým budoucím manželem Petrem Rožmberkem, který je zasnouben s dcerou Jindřicha z Lipé, který se cca 1311 přizná králi Janu k účasti na vraždě krále Václava.Petr je syn Jindřicha Rožmberka, který je nejvyšší komorník krále Václava, má tedy volný přístup k němu.Ani ve středověku nebyla tak lehké zabít krále v jeho ložnici, proto vrah musel být někdo, koho by nikdo nepodezíral, teď trocha teorie- Václav dlabe na Violu a zostuzuje jí, štve šlechtu, v jejímž čele stojí Jindřich z Lipé.Viola se seznámí s Petrem a mají poměr, spolu s Jindřichem a členy šlechty domluví vraždu krále.Jindřich a šlechta chtějí své statky.Viola se chce pomstít Václavu. Petr chce Violu, jeho otec Jindřich Rožmberk má přístup ke králi.Odvede pozornost stráží a dostane Jindřicha z Lipé do domu v Olomouci.Ten zabije Václava, plán vyjde, ale objeví se Botenštejna, zjistí, co se stalo a běží udělat poplach.Jindřich Rožmberk však pošle stráže, aby ho zabili jako kralovraha.Nejspíš Rožmberk hodí vinu na Konráda a ten je zabit na nádvoří.Král je mrtev, česká šlechta volí Jindřicha Korutanského králem.Víme, že v letech 1306-1316 mizí ze scény Viola Těšínská, která je odeslána do kláštera, stejně jako je v něm do roku 1310 Petr Rožmberk, 1310 se vrací, aby po smrti svého otce převzal jeho úřad nejvyššího komořího, Jindřich z Lipé r. 1306 získává statky od Jindřicha Korutanského.Literárně je znám vztah Jindřicha z Lipé a Elišky Rejčky, která jako manželka Rudolfa Habsburského, Jindřicha chrání.Roku 1310 se Jindřich z Lipé přičiní s Petrem Rožmberkem o korunu pro Jana Lucemburského, ale roku 1311 náhle všech funkcí zbaven, král nejspíš zjišťuje jeho roli ve vraždě Václava, Jindřich se nedá a plánuje spiknutí r. 1315 je na popud Elišky Přemyslovny.Manželky Jana a sestry Václava III uvězněn na Týřově.Zde se objevuje znovu Viola Těšínská a bere si Petra Rožmberka.Jan Lucemburský, po půl roce propouští Jindřicha z Lipě, za kterého se postavila česká šlechta a mizí ze země….Je to jen teorie, jak to šlo dál si můžete přečíst z encyklopediích…

Podle mě Jindřich z Lipé, Petr a Jindřich z Rožmberka, Viola Těšínská a Eliška Rejčka jsou hlavními konstruktéry vraždy Václava III, který zemřel pro kombinaci záště a mocichtivosti….Nikomu to nenutím, jen to takhle vidím, vycházím ze životopisů historických osobností, Zbraslavské kroniky a některých autorů, kteří uvádějí dobové záznamy z kronik zúčastněných postav.Konec

viz odkazy na postavy wiki