Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

SCIENTIA EST POTENTIA

 
 

Sith

Sith je člověk, který si svobodně a dobrovolně zvolil za svou doménu Temnou stranu síly.Věří v existenci Síly a jejího vlivu na celý vesmír a živé bytosti, věří že s pomocí Temné strany může dosáhnout velké moci a poznání.Mělo by se rozlišovat mezi pojmem Sith a Temný jedi, stejně jako Padlý.Sith se od začátku kloní k temné straně, narozdíl od temného jedi, který se stal rytířem jedi a po čase se přiklonil k temné straně.Padlý je pak pojem, který zahrnuje Jedi i Sithy, kteří se odklonili od všech a staly se vyhnanci.Historie filosofie Sithů nezačíná vznikem SW, ale mnoho staletí zpět v minulosti.Od počátku historie lidstva existovala víra ve vyšší moc(bohové).Už tenkrát lidé znali dobré a zlé bohy, jako Evropanů se nás týká řecko-římská kultura, proto za první Sithy můžeme považovat bohy starověkého Řecka, ale najdeme zde i první Jedi.Jmenovitě zakladatelé budoucího Sithského řádu můžeme považovat boha smrti Thanata a vládce podsvětí Háda.To je ovšem jen teoretická úvaha, (viz.dodatek) pokud máme myslet reálně první vyznavači temné strany byli alchymisté,mágové zabývající se černou magií.V každém národu najdeme určité znaky, strachu z temnoty a stejně tak i její vyznavače.
První Sithové byli zkoumavý jedinci zajímající se o odhalení otázek a nespokojující se s dogmaty tehdejší doby.Nutno dodat, že v zájmu poznání byli ochotni páchat i nejhorší zločiny a věci, které byli odsouzeníhodné.V této době vzniklo nejspíš pravidlo „účel světí prostředky“
S nástupem křesťanství se vyznavači temné strany, stáhlo do ústraní a tajemství jejich pátrání byla úzkostlivě střežena, neboťˇjen za malé podezření s paktování se s magií čekala Sitha hranice a oheňˇ.I tak se však Sithové dostali i když v tajnosti do historického dění.Tvořili se bratrstva ohně a temnoty a různé tajné sekty.
Zlatý věk Sithů začal s nástupem osvícenství, kdy upadala moc církve a šířila se idea svobodného myšlení.Mnoho Sithů se stalo zakladateli a členy satanistických spolků a bratrstev, poprvé se objevují i ženy Sithky v mužských společenstvích.O historických postavách a jejich členství v raných Sithských spolcích se můžeme jen dohadovat.Já však věřím, že temná strana síly i jejich vyznavači jdou historií lidstva.
S povídání o historii se zdá že Sithové byli opravdu zlý lidé, ale není to tak,bylo mezi nimi mnoho špatných lidí, ale věřím že sithové stály u zrodu pokroku a liberálních hnutí.Ať už se sithové nazývali mnoha jmény měli vždy základ v temné straně a víru v ní.Možná se někdo zeptá co vlastně znamená SITH.Jak vznikl název.Na to bychom se měli zeptat tvůrce SW.Literárně je prosazováno, že odpadlý rytíři Jedi se 25tis.let před bitvou o Yarvin se schovalo na planetě, kde se místní národ považoval za bohy a uctíval je.Název národa byl Sithové.
Dnešní Sithové se převážně formují budˇz fanoušků SW, nebo z různých hnutí satanismu,gothic,emo…Prostě z lidí kteří věří v sílu temnoty, a touží po poznání bez velkých morálních omezení.
Temná strana čerpá energii z lidské bolesti a zla, její vyznavači dokáží načerpat energii ze smutku,nenávisti,bolesti druhých.Stejně jako jediové i temní dokáží ze silou manipulovat, už pokročilí adept temné strany umí načerpat sílu a manipulovat s ní, stejně jako pomoci druhému posílit duši i ji srazit.Temná strana dává možnost zkoumat svět ze všech stran a neřešit jestli to je dobré, či zlé.To ovšem neznamená, že dělají nezákonné věci, sám Sith říká že společnost dodržuje zákon, ne protože to je správně, ale že se bojí trestu.Sithové jsou liberálové pokud jde o svět kolem, ale i pravý Sith dodržuje morální kodex:
1."nebrat život, pokud to není nezbytně nutné"
2."nekrást, ani nezmocnit se věci, pokud to není nezbytné nutné"
3."nikdy se nezmocnit ženy, ani muže bez jejího/jeho souhlasu"
Sithové a temní jedi ve světě SW jsou vykresleni, jako mocichtivé a bezcharakterní bytosti, někteří takový jsou, ale většina Sithů ne, negativní hodnocení a excesy se týkají hlavně skupiny "temných",kteří nemají pevný kodex a proto jsou chaotičtí v jednání.Základní kodex Temných rytířů a pánů ze Sithu:
------------------------------
Neznám mír, pouze boj
Neznám strach, naopak rozsévám ho mezi své protivníky
Neznám slabost, pouze sílu
Neznám soucit, pouze chladnou mysl
Neznám smrt, pouze nesmrtelnost
V mém nitru žhne temný plamen
Oddal jsem se temné straně
V niž našel jsem pravý život ve smrti světa.
------------------------------------------------------------
Rozhodně Sithové nejsou lidumilové, kteří mají rádi lidi a rozplývají se nad romantikou.Většina Sithů a temných jedi jsou pragmastické bytosti, jednající bez emocí a chladně kalkulující, lehce paranoidní a depresivní.Je z nich cítit chlad a odměřenost, snaží se potlačit lásku,soucit,a jiné pocity, sám Sith považuje city za přítěž a už od počátku se je snaží potlačit.Samozdřejmě i Sith je člověk, a jako lidská bytost není imunní proti lásce,vazbám rodinným aj.Já sám, ač se považuji už za pokročilého Sitha, někdy cítim smutek a stalo se mi, že jsem se zamiloval.Základ Sithské filosofie je dokonale se ovládat a dokonale druhé ovládat.Sith touží po moci a vědění, o dokonalém ovladnutí všeho a všech, i když se to zdá být nemožné.Většina Sithů směřuje k povznesení na vyšší úroveň bytí,"když je mysl osvícená, duch se osvobodí a na těle nezáleží".Jediové a Sithové....dle mého názoru jsou to dvě strany stejné mince, cíl je stejný(osvícení a splynutí ze silou) jen cesta jiná.Jedi čerpá sílu z pozitivních, Sith z negativních pocitů.Temná strana dává svobodu a velké možnosti zkoumaní bez zbytečných otázek a svazujících pravidel.Sám mistr Yoda řekl:"jak se jednou cestou temné strany vydáš, navždy ovládne tvůj osud, zevnitř tě spálí".K tomu se dá dodat jen, že stejně i světlá strana ovládne život, a spálí jen ty, kteří nejsou schopni přijmout negativa temné strany.Mnoho Sithů nebylo schopno pojmout strach,nenávist,...aj.Někteří odešli a někteří skončili u psychiatra...Prostě je ovládl pocit viny.Jen silní zvítězí. Mimochodem rád bych se taky vyjádřil k odkazu DarthBanea.Neuznávám pravidlo dvou a jsem zásadně proti němu, stejně jako dementuji pověst že Sithský žák má tendence eliminovat svého mistra.Můj mistr měl a má mnoho žáků a žije v klidu a pohodě.Já měl jen jednoho žáka a rozhodně jsem nezaregistroval, že by mi šel po krku. Také chci říct, že by si měl člověk opravdu rozmyslet stát se Sithem, není to pro každého a tam kde končí hranice Jediho za kterou nejde jde Sith mnohem dál.
Temná strana vám dá velkou moc, ale přetrhne pouta přátelství,rodiny,partnerství...Cesta Sitha a temného jedi je osamělá a plná bolesti a smutku, at uz jde o cestovatele, nebo druhé osoby.Ubližujeme a hoří v nás plamen nenávisti, jsme strašní nepřátelé, kteří zlomí protivníka, ale nezabijí.Pro Sitha je důležité protivníka utrápit ne zničit rychle, z jeho bolesti získáváme sílu.Většina pošahaných vyznavačů Jediismu je z řad temné strany